മദ്യപിച്ച്‌ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവന്‍ മണ്ടന്‍

മദ്യപിച്ച്‌ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവന്‍ മണ്ടന്‍

Monday, March 5, 2007

കൂരിരുട്ട്‌,

ഇരുട്ട്‌, കൂരിരുട്ട്‌,
വെളിച്ചമേയില്ലാത്ത അവസ്ഥ.
പെട്ടെന്നു അവന്‍ കണ്ണു തുറന്നു.
ഇല്ല രക്ഷയില്ല.കൂരിരുട്ടു തന്നെ..

Saturday, March 3, 2007

അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും

ആദ്യത്തെ കവിത ഇതു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ;-)

ഞാന്‍ അവളെ നോക്കി
അവള്‍ എന്നെ നോക്കി
ഞങ്ങള്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി.
ഒന്നും കണ്ടില്ല
കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ സമൂഹത്തിന്റെ മതിലുകളായിരുന്നു